آموزش عربی - دینی و قرآن راهنمایی

این وبلاگ را هدیه می کنم به روح مطهر مادر عزیزم - هرگونه کپی برداری و استفاده از اطلاعات این وبلاگ با نثار فاتحه ای به روح مادر عزیزم بلامانع می باشد .

فهرست قرآن سوم

درس اول            درس دوم         درس سوم                درس چهارم           درس پنجم  

درس ششم      درس هفتم      امتحان نوبت اول تا آخر درس هفت

از نوبت اول به بعد دروس با اطلاعات جانبی مربوط (ترجمه و ...) ارائه می شود.

درس هشتم    ترجمه آیات مربوط به درس هشتم   اطلاعات بیشتر در مورد سوره های درس هشتم 

درس نهم     ترجمه آیات مربوط به درس نهم   اطلاعات بیشتر در مورد سوره های درس نهم

ارسال پیام

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٥
تگ ها :

فهرست قرآن دوم

درس اول      درس دوم      درس سوم      درس چهارم       درس پنجم       درس ششم

درس هفتم    امتحان نوبت اول تا آخر درس هفتم

درس هشتم    درس نهم

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٥
تگ ها :

 

درس اول      درس دوم     درس سوم      درس چهارم       درس پنجم     درس ششم      درس هفتم      امتحان نوبت اول تا آخر درس هفت 

درس هشتم    درس نهم

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٥
تگ ها :

0

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

00

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

11

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

12

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

13

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

14

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

21

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

22

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

23

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

24

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

31

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

32

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

33

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

34

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳
تگ ها :

وضعیت درسی و انضباطی فرزند من

اولیاء گرامی ؛ رمز عبور را هنگامی که به مدرسه تشریف آوردید از اینجانب دریافت نمائید .

کلاس فرزند خود را انتخاب نمائید

                تاریخ بروزآوری                      تاریخ بروزآوری              تاریخ بروزآوری                    تاریخ بروزآوری

کلاس ١/١   ٧دی  کلاس ٢/١   ٧دی  کلاس ٣/١  ٧دی  کلاس ۴/١   ٧دی  

کلاس ١/٢   ٧دی  کلاس ٢/٢          کلاس ٣/٢          کلاس ۴/٢        

کلاس ١/٣           کلاس ٢/٣        کلاس ٣/٣       کلاس ۴/٣

  (نظر اولیاء‌گرامی )

  
نویسنده : جلیلی ; ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱۸
تگ ها :