فهرست دروس پیام های آسمان اول

با سلام خدمت  همکاران گرامی:                                   بارگشت به صفحه اصلی

در صورتی که در مدرسه تان سیستم سمعی بصری مجهز به دستگاه ویدئو پروژکشن (دیتا پروژکشن)  داشته باشید می توانید از پاورپوینت درسها استفاده نمائید .

دانش آموزان عزیز هم همینطور می توانند از پاورپوینت درسها استفاده نمایند .

با توجه به اینکه تهیه این برنامه ها زمان زیادی را می طلبد . بنابراین انتظار دارم افرادیکه استفاده می نمایند . حتماً از نظرات سازنده خودشون برای هر چه بهتر کردن این نوع برنامه ها منو یاری کنند . پس نظر سازنده تان فراموش نشود .

 جا داره از مدیریت محترم مدرسه جناب آقای فضلی و معاونت محترم توسعه و فن آوری مدرسه جناب آقای کرمی به خاطر همکاری هایشان در استفاده از اتاق سایت و سمعی و بصری صمیمانه قدردانی خودمو اعلام نمایم .ارسال نظر

١- درس اول بر بال فرشتگان   /   پاورپونت درس اول 

حجم 1.36 مگابایت-زیپ شده940کیلوبایت نمونه سوال۴ گزینه ای     

٢- درس دوم من می توانم      /      پاور پونت درس دوم 

حجم 2 مگابایت -  زیپ شده 1.66مگابایت نمونه سوال 4گزینه ای

٣- درس سوم بینای مهربان     /     پاورپوینت درس سوم    

حجم  ٨٧٨ کیلوبایت   - زیپ شده ۶٠٧ کیلوبایت  نمونه سوال ۴ گزینه ای

۴- درس چهارم شکر نعمت      /      پاور پوینت درس چهارم  

حجم ۵۴٨ کیلوبایت  - زیپ شده ٣١٧ کیلوبایت   نمونه سوال ۴ گزینه ای

۵- درس پنجم ستون دین        /     پاور پوینت درس پنجم  

حجم ٠.٩٩کیلوبایت  - زیپ شده ۴٩٢کیلوبایت   نمونه سوال ۴ گزینه ای

۶- درس ششم تولدی دوباره   /   پاور پوینت درس ششم  

حجم ٢.۴۴.مگابایت  - زیپ شده ٢.٠٢مگابایت   نمونه سوال ۴ گزینه ای

٧- درس هفتم شادی بی پایان  /  پاور پوینت درس هفتم 

حجم ٢.٧٣ مگابایت - زیپ شده ١.٧٠ مگابایت  نمونه سوال ۴ گزینه ای

مطالب بیشتر در خصوص درس هفتم شادی بی پایان

٨-  درس هشتم  سفر و خطر   /    پاور پوینت درس هشتم

حجم ١.۶٠ مگابایت - زیپ شده ١.٠٣ مگابایت

٩- درس نهم  بهترین سرمشق   /    پاورپوینت درس نهم 

حجم ١.۴٩ مگابایت - زیپ شده ٨٣۶ کیلوبایت

امتحان نوبت اول تا آخر درس نهم می باشد .

نمونه سوال نوبت اول تاریخ انتشار ١٧/٣/١٣٩٠ 

١٠ - درس دهم کشتی های نجات  /   پاور پوینت درس دهم  

حجم ١.٢٢ مگابایت - زیپ شده ٩٠٨ کیلوبایت

مطالبی پیرامون درس دهم : جنگ خندق     زندگینامه شهید فهمیده

١١- درس یازدهم برترین بانو       /    پاور پوینت درس ١١  

حجم٢.١۶  مگابایت - زیپ شده ١.٨۴١  کیلوبایت

زندگی نامه حضرت زهرای اطهر

١٢- درس دوازدهم به سوی پاکی (١)  /   پاور پوینت درس ١٢   

حجم 494.5 کیلوبایت

١٣- درس سیزدهم به سوی پاکی (٢)  /   پاور پوینت درس ١٣

حجم  ۵٨٢ کیلوبایت - زیپ شده ١٩٠ کیلوبایت

اطلاعات جانبی در مورد احکام و درس ١٣

١۴- درس چهاردهم یاران شیطان         پاورپوینت درس در حال بازسازی است .

 

 ١۵-

١۶-

١٧- درس هفدهم راست گو و راست کردار

نمونه سوال نوبت دوم تاریخ انتشار ١٧/٣/١٣٩٠ 

  75 سوال چهار گزینه ای پیام های آسمان از کل کتاب

(طراح سوال حامد ملائی کلاس١/١) دانلود

  90 سوال چهار گزینه ای پیام های آسمان از کل کتاب

(طراح سوال محمد دمیرچی کلاس١/١) دانلود

 

 ارسال نظر (فراموش نشه)                                   بارگشت به صفحه اصلی

 

 

 

/ 0 نظر / 207 بازدید