وضعیت درسی و انضباطی فرزند من

اولیاء گرامی ؛ رمز عبور را هنگامی که به مدرسه تشریف آوردید از اینجانب دریافت نمائید .

کلاس فرزند خود را انتخاب نمائید

                تاریخ بروزآوری                      تاریخ بروزآوری              تاریخ بروزآوری                    تاریخ بروزآوری

کلاس ١/١   ٧دی  کلاس ٢/١   ٧دی  کلاس ٣/١  ٧دی  کلاس ۴/١   ٧دی  

کلاس ١/٢   ٧دی  کلاس ٢/٢          کلاس ٣/٢          کلاس ۴/٢        

کلاس ١/٣           کلاس ٢/٣        کلاس ٣/٣       کلاس ۴/٣

  (نظر اولیاء‌گرامی )

/ 0 نظر / 9 بازدید