اسامی تایید شده - سایر مدارس

 ٧ ثبت نامی تایید شده است .

*برای شرکت در امتحان روی نام خود کلیک کنید **پس از کلیک روی نام خود و انتخاب یکی از آزمون ها در صفحه ی باز شده به جای نام کاربری شماره شناسنامه خود را وارد نمائید و مجدداً در مقابل پسورد همان شماره شناسنامه خود را وارد کرده و در آزمون شرکت کنید .** به خاطر داشته باشید فقط یکبار در هر آزمون می توانید شرکت کنید .

توضیح :  از همکار ان گرامی تقاضا می شود از نظرات ارزنده ی خود برای هر چه بهتر شدن این برنامه ها مرا یاری نمایند - با تشکر 

****اسامی تایید شده ها ****

         نام و نام خانوادگی          

١- فتح الهی کلیک کنید .

٢- محمد محرمی کلیک کنید .

٣-سید محمد موسوی کلیک کنید .

۴- حسینی کلیک کنید .

۵- ز  -  حمید کلیک کنید .

۶-عرفان ستاره کلیک کنید .

٧- جمشیدیان کلیک کنید .

٨-

٩-

١٠-   

برای ثبت نام جهت استفاده از اتاق امتحان کلیک کنید (ثبت نام) شماره شناسنامه  و مشخصات خود و مدرسه را ارسال نمائید . مشخصات ارسالی شما به جز نام و نام خانوادگی که در اینجا اعلام می شود به صورت محرمانه نگه داری و ظرف مدت حداکثر ١٢ ساعت تایید و در همین صفحه اعلام خواهد شد.

 ارسال نظر (فراموش نشه)

/ 0 نظر / 25 بازدید